wyślij zapytanie
ADSUM LOGO


1. Agencja reklamowa "Adsum" stanowi pion Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

2. Agencja Reklamowa „Adsum” jest płatnikiem 23% podatku VAT. Do współpracy handlowej zapraszamy wszelkie podmioty prawne (przedsiębiorstwa, firmy, instytucje) mogące być adresatami faktur VAT.

3 . Zamówienia na produkty i usługi Agencji Reklamowej „Adsum” można składać pocztą elektroniczną kontakt@ofertareklamy.pl, telefonicznie: 530 919 111 lub osobiście w biurze Agencji.
 
4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu Agencji Reklamowej ”Adsum” oraz z zawarciem umowy sprzedaży i przyjęciem oferty.
 
5. Po wyborze produktów z oferty, określeniu rodzaju nadruków oraz ostatecznej wartości całego zamówienia, Klient zobowiązany jest do wpłaty na konto Agencji Reklamowej „Adsum” przedpłaty stanowiącej 60% wartości brutto złożonego zamówienia. Pozostałe 40% zamówienia brutto Klient zobowiązany jest uregulować przelewem na konto Agencji w dniu wysyłki/dostawy towaru oraz faktury VAT.
 
6. W przypadku dużych zamówień (np.: realizacja etapami, wysoka wartość kontraktu etc.) Agencja Reklamowa „Adsum” zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy pisemnej z Klientem, regulującej odrębnie i szczegółowo zasady realizacji zamówienia oraz płatności.

7. Agencja Reklamowa „Adsum” dopuszcza również w drodze negocjacji inne, indywidualne ustalenia płatności, formy zabezpieczeń realizacji kontraktu oraz transportu.
 
8. Większość towarów zakupionych w Agencji Reklamowej „Adsum” objęty jest gwarancją. Długość okresu gwarancyjnego może być różna w zależności od asortymentu objętego danym zamówieniem. Każda ewentualna reklamacja wymaga formy pisemnej bądź mailowej i jest rozpatrywana w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania.

9. Agencja Reklamowa „Adsum” zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, zmiany produktów w ofercie, wprowadzania nowych produktów do swojej oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. 

10. Ostateczne ceny produktów, ustalane są indywidualnie z Klientem i obowiązują po potwierdzeniu zamówienia wyłącznie dla konkretnej transakcji.
 
11. W przypadku ewentualnych sporów wynikłych podczas realizacji zamówień, obie strony kontraktu (Agencja Reklamowa „Adsum” oraz Klient) dążyć będą do rozwiązań polubownych. W innych przypadkach zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 
12. Wszystkie nazwy produktów i ich zdjęcia są wyłączną własnością Agencji Reklamowej „Adsum” bądź ich producentów / importerów i nie mogą być rozpowszechniane w żadnej postaci bez zgody tychże firm.
 
13. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 13.02.2013r.